SoL-katt Blogg

0

Avslutningssamtal

Jag är på väg att byta både tjänst och kommun, vilket jag ser fram emot med spänning. Tycker att det är viktigt att mina medarbetare får ett bra avslut och har därför enskilda avslutningssamtal...

0

Sommar och ny blogg

Jobbar med ledarskap inom myndighetsutövning äldreomsorg och funktionshinderomsorg och jobbar främst utifrån lagstiftningarna SoL och LSS. Bloggen kommer att behandla det man stöter på i det vardagliga livet, frågor, etiska dilemman, juridiska frågeställningar, gruppdynamik,...